X

راهکار شرکتهای پیمانکاری

 

شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور، از جمله شرکت های پروژه محور هستند.پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری‌شان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان دارند در این شرکتها کنترل مالی پروژه ها و ارائه گزارشات قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اخذ گزارشات تفکیکی پروژه ها، قراردادها، تامین کنندگان، کارفرماها، مدیریت قراردادها که شامل محاسبات صورت وضعيت ،کسورات صورت وضعیت ها، محسبه استهلاک پيش پرداخت و علي الحساب و کنترل سررسید تضامین و همچنین وجود الزامات قانونی خاص شرکت های پیمانکاری و از طرفی حجم انبوه رویدادهای مالی باعث شده است مدیریت مالی این شرکت ها دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به سایر شرکتها باشد.

راهکار شرکتهای پیمانکاری بهینه سازان با شش سطح تفصیلی ، قابلیت ثبت کلیه مخارج و هزینه های پروژه، حسابهای دریافتنی و پرداختنی (مطالبات و بدهی ها)، حقوق و دستمزد پرسنل ، صورت وضعیت های هر پروژه را به تفصیل پروژه، پیمان و کارفرما و بهای تمام شده هر پروژه و یا هر پیمان یا قرارداد را به سادگی اخذ نمایید.و با مزیت یکپارچگی نرم افزار بهینه سازان گزارشات قانونی، گزارش ارزش افزوده و گزارشات فصلی خود را با دقت و زمان بهینه تهیه نمایید.


درخواست دمو

اين شركت با افتخار آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در زمينه نرم افزار و سخت افزار اعلام داشته و اميدوار است با اتکا به تعهد، نوآوري و تخصص کادر خود در اين راستا خدمات شايسته اي را ارائه نمايد.

راهکار بهینه صنایع بازرگانی بهینه سازان چه کمکی به شما می کند؟

مدیریت زنجیره تأمین (scm):یکپارچگی درخرید و تدارکات داخلی و خارجی، انبار و فروش با سایر سیستم ها در نرم افزار بهینه سازان.
مدیریت منابع انسانی (HRM):اختصاص نیروی انسانی به تولید و محاسبه هزینه ها با نرم افزار منابع انسانی بهینه سازان.
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): مشتریان یکی از ارکان اصلی واحدهای تولیدی می باشند که وفادار سازی مشتری با حفظ ارتباطات و شناخت نیاز مشتریان میسر است.
اتوماسیون اداری (eOffice) : امکان ایجاد فرآیندهای کاری اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای تمامی امور داخلی در نرم افزار اتوماسیون اداری بهینه سازان فراهم است که با حذف کاغذ و ایجاد فرآیندهای خودکار قادر خواهید بود علاوه بر ساماندهی اموراداری، ارتباطات درون سازمانی خود را نیز برمبنای فرآیند بهینه نمایید.
مدیریت مالی و حسابداری (Finance): ارائه اطلاعات مالی مرتبط، یکپارچه با سایر سیستمها ، که از طریق روشهای کنترلی برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده، گزارشاتی دقیق و به موقع در اختیار شما قرار می دهد.

که این نرم افزارها به صورت یکپارچه و یا مجزا در این راهکار ،شما را در رسیدن به اهداف بهینه سازمان یاری می کند.

 

چرا راهکار بهینه صنایع بازرگانی بهینه سازان برای کسب وکار شما مناسب است؟

  • ارتقای بهره وری سازمان
  • افزایش کارآیی به وسیله خودکارسازی فرایندها و به حدافل رساندن خطاهای انسانی
  • کاهش هزینه ها و افزایش سود
  • کاهش هزینه های استفاده، نگهداری و پشتیبانی نرم افزار و زیرساخت بهینه مورد نیاز
  • ایجاد جریان اطلاعاتی منظم و شفاف و در نتیجه دسترسی در لحظه به اطلاعات سازمان، بدون محدودیت های زمانی و مکانی 
  • قابلیت تحلیل اطلاعات و پیش بینی وضعیت آینده کسب و کار
  • تخصیص بهینه منابع سازمانی برای اجرای برنامه ها
  • افزایش امنیت اطلاعات به دلیل استفاده از سطوح بالای استانداردهای امنیتی

 

دی ان ان