X

خدمات استقرار و راه اندازی

تیم راهبردی بهینه سازان با اتکا به دانش و تخصص و تجربه های موفق خود در استقرار و راه اندازی نرم افزارها در سازمانها و شرکتها راهی آسان و بهینه را به شما پیشنهاد می کند.

ارایه آموزشهای لازم، ارایه راهکار مناسب حسب نوع فعالیت، شرایط و امکانات سازمان مشتری انجام خواهد شد.

ضرورت ها و مزايای استفاده از خدمات استقرار

راه اندازي نسل جديد نرم افزارها با توجه به گسترش و حساسيت روز افزون داده ها و کاهش هزينه های آتی، دقت، تسلط و کارشناسی شدن امور، قبل از اجرای کارها را ميطلبد. لذا شركت بهينه سازان اطلاعات پويا با هدف بالا بردن بهره وری و کاهش هزينه های سعی و خطا در راه اندازی نرم افزار های بهين سيستم با در نظر گرفتن شرايط خاص هر شركت يا سازمان، تيم هايي را در سازمان خريدار مستقر مينمايد.

که در اين رابطه شركت بهينه سازان اطلاعات پويا تجربه خود را در قالب خدمات استقرار بهين سيستم و با هدف پياده سازی و بهره برداري سريع از نرم افزارها، در اختيار مشتريان قرار ميدهند. با توجه به اهميت، كيفيت استقرار سيستمها در سازمان مشتري، آماده سازي بسترهاي مناسب براي پياده سازي سيستمها و چگونگي بهره گيري از آنها، مشاوره و نظارت بر امور اجرای استقرار، مهمترين رکن خدمات استقرارنرم افزار بهين سيستم را تشكيل ميدهد.

تفاوت همكاري در استقرار و آموزش

هدف از آموزش، آشنايي كاربران با امكانات و ظرفيت هاي سيستم و شيوه ي كار كردن با بخش هاي مختلف آن و همچنين توانمندي هاي عمومي نرم افزار است. دراين فرايند شرايط خاص هر مشتري در نظر گرفته نميشود.

ولی در فرآيند استقرار، علاوه بر مروری بر آموزش ها و نحوه كار با بخش هاي مختلف آن، شرايط خاص هر مشتري در نظر گرفته شده و چگونگي استفاده بهينه و بهترين شيوه بهره بری از امكانات سيستم و بومی سازی فرآيند ها مد نظر خواهد بود.

تفاوت همكاري در استقرار و پشتيباني

هدف عمليات پشتيباني يا (نگهداري)، حفظ شرايط عملياتي نرم افزارهايي است كه پياده سازي شده اند . ارايه ي خدماتي همچون نصب نسخه جديد نرم افزارها، خدمات آموزشي به كاركنان جديد يا آموزش امكانات جديد سيستم ها و بازيابي اطلاعات مشتري در مواقع بحراني، عمده ترين وظايف كارشناسان پشتيباني سيستم ها را تشكيل مي دهد. بر اين اساس، هدف از پشتيباني، استقرار و عملياتي ساختن نرم افزارها در سازمان مشتريان نيست، بلكه پشتيباني در پي حفظ شرايط عملياتي نرم افزارها پس از استقرار و پياده سازي آن ها طي فرايند بهره گيري و استفاده از آنها صورت مي پذيرد.

ما مفتخر به ارایه بهترین خدمات به مشتریان خود هستیم

سایر خدمات بهینه سازان

 آموزش خدمات پس از فروش
دی ان ان